Om O3V

(Denne hjemmeside er en informationsside om O3V)

03V er en informationsside med oplysninger om den 3. verden. Kort fortalt, så ser ser de sig selv hos O3V som bindeled mellem undervisningsverden og u-landsmiljøet. Dette indebærer spredningen af viden og pædagogisk formidling af kulturelle, multikulturelle og interkulturelle tematikker, globale udfordringer og integration.

Som følge heraf kan O3V således siges at være en slags informationskilde og bindeled mellem de forskellige verdensdele, og målet er et skabe debat og indsigt om nogle af de globale udfordringer, de står over for, særligt i den 3. verden.

Den 3. verden er et begreb, som er benyttet en del over de seneste år. Det bruges til beskrivelsen af de fattige lande i Syd og er i høj grad benyttet i forbindelse med beskrivelsen af magtbalancen. Begrebet har sine rødder i Den Kolde Krig, hvor landene blev inddelt ud fra deres socioøkonomiske forhold. Den første verden var de mest velhavende og velstillede industrialiserede lande.  

3. verdenslandene er teknisk set og økonomisk set tilbagestående lande, samtidig med at de er kendetegnet ved at have en ringe infrastruktur. Derudover er uddannelsesniveauet ringere, sammenlignet med vesten. Det betyder altså, at landene på flere punkter halter efter.

De vil skabe debat og indsigt om deres fælles globale udfordringer, kulturelle forhold og hvordan Danmark udvikler sig som et multikulturelt samfund.

Formidling og oplysende arbejde er vigtige redskaber til forandring.

Et større indblik i globale forhold kan føre til handling hen imod en lidt mere retfærdig fordeling af goderne mellem nord og syd.

Hos O3V ser de sig selv som et bindeled mellem undervisnings- verdenen og
u-landsmiljøet. De oversætter de komplicerede udviklingstematikker til pædagogisk udformede undervisningsprojekter.

O3V’s spidskompetencer
Deres spidskompetencer er viden om og praktisk erfaring med pædagogisk formidling af:

  • Kulturelle og interkulturelle temaer
  • Komplekse globale udfordringer
  • Integration

Hos O3V laver de undervisningsprojekter, undervisningsmateriale, kurser og kulturelle arrangementer om den 3. verden og specifikke globale problematikker på baggrund af solid etnografisk viden og erfaring.