Om O3V

(Denne hjemmeside er en informationsside om O3V)

De vil skabe debat og indsigt om deres fælles globale udfordringer, kulturelle forhold og hvordan Danmark udvikler sig som et multikulturelt samfund.

Formidling og oplysende arbejde er vigtige redskaber til forandring.

Et større indblik i globale forhold kan føre til handling hen imod en lidt mere retfærdig fordeling af goderne mellem nord og syd.

Hos O3V ser de sig selv som et bindeled mellem undervisnings- verdenen og
u-landsmiljøet. De oversætter de komplicerede udviklingstematikker til pædagogisk udformede undervisningsprojekter.

O3V’s spidskompetencer
Deres spidskompetencer er viden om og praktisk erfaring med pædagogisk formidling af:

  • Kulturelle og interkulturelle temaer
  • Komplekse globale udfordringer
  • Integration

Hos O3V laver de undervisningsprojekter, undervisningsmateriale, kurser og kulturelle arrangementer om den 3. verden og specifikke globale problematikker på baggrund af solid etnografisk viden og erfaring.