De 3 største lande i Afrika

Afrika er det næststørste kontinent i verden, som dækker omtrent 6 % af jorden. Befolkningstallet var i 2016 på 1,2 milliarder mennesker, men tallet vokser markant hvert år. Det største land i Afrika er Algeriet, hvorefter Den Demokratiske Republik Congo er det andet største land og Sudan er det tredje største land i Afrika. I de følgende afsnit vil vi kort give en beskrivelse af de tre nævnte lande.

Algeriet er et stort overvejende muslimsk land Nordafrika. Algeriet strækker sig fra middelhavskysten sydpå dybt ind i hjertet af Sahara, som er en ørken, hvor jordens hotteste overfladetemperaturer er registreret, og som udgør mere end fire femtedele af landets område. Sahara og dens ekstreme klima dominerer landet.

Congo i det vest-centrale Afrika afgrænses af Republikken Congo, Den Centralafrikanske Republik, Sudan, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola og Atlanterhavet. Det svarer til en fjerdedel af størrelsen på U.S. De vigtigste floder er Ubangi og Bomu i nord og Congo i vest, der strømmer ud i Atlanterhavet.  

Sudan, som er placeret i det nordøstlige Afrika, måler cirka en fjerdedel af størrelsen på De Forenede Stater. Dets naboer er Tchad og Den Centralafrikanske Republik mod vest, Egypten og Libyen i nord, Etiopien og Eritrea i øst og Sydsudan, Kenya, Uganda og Den Demokratiske Republik Congo mod syd. Sudan er rig på midler som granit, jern, guld, kobber og olie. Desuden er Sudan primært en islamisk stat, som er styret af sharia-loven.