Mellemøsten

O3V tilbød 2 undervisningsforløb med Mellemøsten som tema i 2006:

  • På sporet af Mellemøsten i min by!
  • Mellemøsten i 140 centimeters højde –

På sporet af Mellemøsten i min by!

Forløbet bestod af:

  • Et undervisnings- og inspirationsmateriale målrettet 5. 6. og 7. klasse
  • Et orienteringsløb – På sporet af Mellemøsten – med poster placeret på steder rundt i Århus. Posterne havde relation til Mellemøsten eller til mellemøstlig kultur.

Eleverne besøgte 5 forskellige poster, hvor de fik information om Mellemøsten og løste i fællesskab praktiske opgaver. På hver post var der mindst 2 af O3v´s gæstelærere til at fortælle og hjælpe eleverne.

På sporet af Mellemøsten blev afholdt hver dag i uge 34, 2006.  Orienteringsløbet varede 3 til 4 timer.

Der var plads til 20 klasser.

Det tilhørende undervisningsmateriale blev fremsendt ved tilmelding.

Materialet og tilhørende aktiviteter er støttet af Danida Oplysningsbevilling og det var derfor gratis at deltage.

Målgruppe: 20 klasser fra 5., 6. og 7.klassetrin.
Periode: uge 34, 2006.

Mellemøsten i 140 centimeters højde
Undervisningstilbud om dagligliv i Mellemøsten

Forløbet bestod af:

  • Et undervisnings og inspirationsmateriale målrettet mellemtrinet
  • Gæstelærerbesøg i klassen som inspiration og dialog
  • Et besøg uden for skolen

Materialet giver en generel introduktion til Mellemøsten og indeholder forskellige dagligdags temaer, ud fra børn og unges levevilkår, så som hverdagsliv, familie, skolegang, arbejde, fritid, håb og drømme.

Materialet indeholder forslag til og præsentation af de gæstelærere, som O3V råder over indenfor de forskellige temaer, samt et mindre kompendium af henvisninger til relevante titler og hjemmesider som dækker lande og temaer i projektet

Materialet og dialogbesøgene tager primært udgangspunkt i tre udvalgte lande, Palæstina, Ægypten og Yemen. Et valg der afspejler det moderne og det traditionelle Mellemøsten. Palæstina er endvidere valgt pga. områdets specielle status samt det faktum, at der bor mange mennesker med palæstinensisk baggrund i Danmark.

Ved aktiv deltagelse i projektet var der mulighed for besøg uden for skolen, f.eks. et besøg i Bazar Vest, et besøg i en moské eller en film i Øst for Paradis med Mellemøsten som tema.

20 klasser blev indbudt til at deltage aktivt i projektet.

Materialet og aktiviteterne blev støttet af Danida Oplysningsbevilling, derfor var det gratis for 20 klasser at deltage i projektet.