Mellemøsten

Mellemøsten er en betegnelse, der blev opfundet i 1902 af søofficeren Alfred T. Mahan. Her er ikke tale om et præcist og afgrænset område, men nærmere et område omkring Middelhavets sydlige og østlige bredder, der strækker sig fra Marokko til den arabiske halvø og Iran.

Den centrale del af dette generelle område blev tidligere kaldt Den Nære Østen, et navn, der blev givet det af nogle af de første moderne vestlige geografer og historikere, der havde en tendens til at opdele det, de kaldte Orienten, i tre regioner. Nærøsten anvendtes til det nærmeste Europa, der strækker sig fra Middelhavet til den persiske Golf; Mellemøsten, fra den persiske Golf til Sydøstasien; og Fjernøsten, de regioner, der vender mod Stillehavet.

Der er en del lande, som indgår i betegnelsen, særligt omkring Vestasien og Nordafrika. Disse dækker blandt andet over Israel, Jordan, Syrien og Libanon. Derudover er Qatar, Yemen, Saudi-Arabien og Oman en del af Mellemøsten.

Mellemøstlige økonomier spænder fra at være meget fattige (såsom Gaza og Yemen) til ekstremt velhavende nationer (såsom Qatar og UAE). Overordnet set opretholder alle nationer i Mellemøsten ifølge CIA World Factbook fra 2007 en positiv vækst.

De mellemøstlige nationers økonomiske strukturer er forskellige i den forstand, at selvom nogle nationer er stærkt afhængige af eksport af kun olie og olierelaterede produkter (såsom Saudi-Arabien, UAE og Kuwait), har andre en meget anderledes økonomisk base (sådan som Cypern, Israel, Tyrkiet og Egypten).