U-landskalender

HVAD ER UNDER SAMME HIMMEL?

Under samme himmel er et udvekslings- og undervisningsprojekt via web for skoler i Danmark og Kenya. Temaerne er miljø i lokalområdet, klima og bæredygtighed – og handler også om børns dagligliv, børns rettigheder, børns handlemuligheder og meget mere.
4. klasser i 10 danske skoler arbejder først med Danidas u-landskalendermateriale i december 2009 (eller eventuelt senere i skoleåret 2009/10). Senere kommunikerer disse klasser med skoler i et af Afrikas største slumområder: Kibera i Nairobi, Kenya fra 5.klasse. Måske formuleres mere målrettet til meld jer til her og nu.

Årets u-landskalenderprojekt tager udgangspunkt i netop dette område. Her skal det lokale miljø forbedres via et projekt som den danske organisation OVE udfører i samarbejde med organisationen KOEE i Nairobi. Projektet foregår fra 2010 til 2014. I samme periode vil O3V sørge for at danske skoler får et førstehåndskendskab til udviklingen. Det skal skolerne i Kibera hjælpe med. Projektet bliver guidet af et tilrettelagt undervisningsforløb og kommunikation via websiden.

Kommunikation via Web om miljø
Websiden www.undersammehimmel.dk har et forum, som eleverne benytter i kontakten med skolerne i Kibera. På websiden kan elever fra både Danmark og Kenya lægge nyheder, fotos, film og opgaver og præsentere dem for hinanden.
Udvekslingen foregår via faglige opgaver, som elever i begge lande skal løse – nogle gange individuelt og nogle gange sammen. Projektet vil i høj grad inddrage elevernes mobiltelefoner i kommunikationen (kamera, sms, lyd, videofilm) til websiden.

Nogle gange skal eleverne træde ind i forskellige roller i forhold til websiden. Et år skal en klasse være ”journalister”, og det næste år skal de være redaktører for et tema. For eksempel skal eleverne fra Kibera dokumentere hvordan adgangen til vand, sanitet, affald og energi fungerer i deres lokalområde. Gennem tegninger, foto, video og ord får eleverne i Danmark at vide, hvordan udviklingsprojektet forandrer dagliglivet for eleverne i Kibera.

Eleverne i Danmark bliver inspireret af informationerne fra Kibera. Denne inspiration kan bruges til at relatere til deres egen dagligdag – hvordan det ser ud hos O3V i Danmark med hensyn til: affald, affaldssortering, vand, vandforbrug, sanitet og energi. På samme vis som eleverne i Kenya, tegner, fotograferer og fortæller de danske elever om de samme temaer. De danske elevers informationer udgives i foraet på websiden, så eleverne i Kenya kan se det og kommentere på det.

HVEM ER UNDER SAMME HIMMEL RETTET MOD?

De 10 skoler, som deltager vil hver få:

 • Tilsendt en kasse med genstande fra hverdagen i Kibera og Kenya.
 • En venskabsklasse i Kibera.
 • Trykte manualer til brug for kommunikationen med websiden.
 • Faglige opgaver for 5.-6. klasser og 7.-9.klasser.
 • Tilbud om at deltage i alternativt læringsunivers om Kibera i Århus i 2011.
 • To årlige besøg af gæstelærer. Denne gæstelærer har enten rod i Kenyansk kultur – eller har særlig viden om livet i Kenya.
 • To nyhedsbreve fra u-landskalenderprojektet i Kibera.
 • Faglig sparring via en årlig videokonference med alle andre deltagende lærere i Danmark og Kenya.

Denne form for undervisning vil ofte opleves af eleverne, som mere relevant og interessant for deres eget liv. De vil ofte opleve det som spændende, fordi temaerne er tættere på deres egen virkelighed.

Eleverne oplever undervisningen, som mere dynamisk, fordi det ikke bare handler om teoretisk indlæring i klasseværelset. Eleverne skal ud i lokalsamfundet og tilegne sig viden ved direkte handlen, og de skal formidle deres viden videre til andre.

Desuden kan denne type undervisning være givende for de elever, som ikke tilegner sig læring udelukkende via læsning og ord. Denne form for undervisning appellerer til alle læringsformer.

Andre interesserede kan følge projektet via et nyhedsbrev, som udgives to gange om året.Andre interesserede kan følge projektet via et nyhedsbrev, som udgives to gange om året.

Undervisere
Inden projektet går i gang i skolerne vil undervisere deltage i et seminar, som introducerer projektets detaljer. Desuden vil underviserne modtage udførlig lærervejledning til undervisningen. Opgaverne vil blive tilpasset de faglige krav for pensum i 5.-6. og 7.-9.klasse.

De udgiver tillige en manual, som understøtter brugen af mobil og web i forbindelse med projektet.

Læring
Der vil blive produceret undervisningsmateriale for henholdsvis 5.-6. klasser og 7.-9.klasser. Opgaverne bliver til i et samarbejde mellem O3V og VIA University College – Læreruddannelsen i Århus.

Der vil især blive engelskfaglige og matematik/natur og teknikopgaver. Derudover vil der blive opgaver til geografi, fysik og samfundsfag.

De overordnede temaer vil være miljø, klima og levevilkår. Derudover vil der være flere andre temaer så som: børns rettigheder, dagligliv, børns handlemuligheder, forbrug, deltagelse i udvikling. Projektet forventes at skabe læring om:

 • at de lever på en fælles jord med forskellige levevilkår og kultur.
 • at alles forbrug har konsekvenser for klimaet.
 • at dele viden med andre via nettet.
 • relationen mellem miljø, fattigdom og klimaforandringer i u-lande.

Udvekslingen kan styrkes
Kommunikationen mellem eleverne i Danmark og Kenya kan yderligere styrkes ved at bruge skype, Facebook, direkte mailudveksling og almindelig post.
Skolerne i Danmark opfordres til at lave særlige ”Kibera venskabsdage” en gang om året, hvor hele familien og lokalsamfundet til at samarbejde om at skabe opmærksomhed og samle penge ind til det fortsatte arbejde. Disse ”Kibera venskabsdage” kan indeholde mange forskellige ting:

 • Marked med boder og salg
 • Arbejd for din nabo (i stil med Operation Dagsværk, hvor lokale virksomheder og institutioner giver et beløb for at få en mindre opgave udført)
 • Sportsbegivenheder

Udvekslingen mellem skolerne kan tillige styrkes ved at den enkelte skole skaber mulighed for et besøg. Det kan være enkelte lærere, som rejser fra Danmark til Kibera – eller fra Kibera til Danmark. Det kan også være en hel klasse, som skaber økonomisk mulighed for et besøg.