Uretfærdig middag

Uretfærdig middag er et koncept lånt fra Starting Block i Paris. I 2008 har O3V lavet mere end 20 uretfærdige middage på efterskoler og andre institutioner.

Gæstebud – uretfærdig middag bidrager til at inddrage temaet medborgerskab og den internationale dimension.

Måltidet belyser uligheder og forskelle mellem forskellige områder og lande i verden.
Middagen er en totaloplevelse af, hvordan verdens goder er fordelt imellem kontinenterne. Emnerne der vil blive berørt er blandt andet:

  • befolkning
  • adgang til drikkevand
  • energi
  • sult og mad
  • migration
  • handel
  • flygtninge
  • og gæld

Gæstebuddet ledes af en gruppe trænede middagsværter, som vejleder, oplyser, provokerer og guider deltagerne gennem verdens uretfærdige fordeling af goderne. Alle elever er delt op i Afrika, Asien, Latinamerika og Caribien, Den arabiske verden/Mellemøsten og Den industrialiserede verden/vesten.

Deltagerne fordeler sig, hjulpet af værterne, ved fem borde, der repræsenterer de fem verdensdele. De mærker helt fysisk den uretfærdige fordeling af goderne, når middagsværterne fordeler service, lys, vand og mad mellem de fem grupper svarende til den globale fordeling af materielle goder, energi, rent drikkevand og rigdom/sult.

Tilsammen er der mad og drikke nok til alle, og resten af spillet går ud på, at få de fem grupper til at handle, forhandle, tuske, flygte, sælge/købe arbejdskraft, energi og mad. Undervejs i spillet informerer spillederen om de faktuelle forhold, og middagsværter spiller med som spindoktorer, provokatører, grænsevagter, politi og rådgivere.

Spillet varer to-tre timer og afrundes med fairtrade-dessert og orientering, hvor deltagerne bedes om at beskrive, hvordan de oplevede spillet, og hvad de kan tage med sig fra spillet.

Efter spillet får alle deltagerne udleveret en 6 siders folder, hvor der er yderlig information og talmateriale i forhold til de emner, der er gennemgået.

Middagsværterne kommer cirka 2 timer før og stiller an. De medbringer en kuffert med de forskellige rekvisitter, som skal bruges i middagen. Skolen sørger for måltidet. De fremsender en indkøbsliste. Der kan deltage op til 80 elever.

Hvis du er interesseret i at få en uretfærdig middag til din skole eller forening, kan du henvende dig til O3V. Middagen kommer til at koste et beløb afhængigt af størrelsen og stedet. Ring og få nærmere oplysninger.